مشق عاشقی
مابه فلک می رویم عزم تماشا که راست؟
درباره وبلاگ

سلام بر آن كس كه گوش هوشش را بازكرده و حريم دل از غير دوست باز داشته است.
اي دوست، از خود به خود سفر كن وازغير حضرت دوست حذركن و از حيات خويش حيات گير.
اي دوست، آن كه نه شب دارد و نه روز و آن كس كه نه آه دارد ونه سوز، بگو چه دارد.
اي دوست كتاب، خويش را نيكو تر بخوان و حساب خويش را نيكوتر برس، بيش از آن كه بگويند : اقراء كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا.
اي دوست ، بكوش ازدرون چيزي يابي نه از برون.
اي دوست، مبادا كه علم "معامله" تورا از علم "مكاشفه" باز دارد.
اي دوست ، حال كه همگان از" اينده" نگرانند تو از "حال" نگران باش.
اي دوست ، بياد آر عهدي را كه با حضرت حق بسته اي و "بلي" گفته اي.
ای دوست، ...
آرشيو مطالب
امکانات وب


imjava